Kan ditt smink innehålla farliga kemikalier?

Ja, det kan faktiskt vara så att ditt smink innehåller dolda kemikalier - något som Naturskyddsföreningen upptäckte alldeles nyligen. Det handlar om en grupp kemikalier med samlingsnamnet PFAS, något som är en prioriterad fråga i både Sverige och internationellt nämner Karin Lexén som är Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

 

Vad är PFAS och vilka konsekvenser av PFAS finns?

PFAS är en förkortning för högfluorerande ämnen och står för per- och polyfluorerande akylsubstanser vilket är en stor grupp vatten och smutsavstötande kemikalier som finns i många produkter vi använder oss av varje dag - bland annat används det som ytbehandling i till exempel kläder, skor och stekpannor.

I djurförsök som har gjorts av PFAS har det kommit fram resultat så som leverskador, påverkningar på immunförsvaret och försvårad förmåga att få ungar. Vissa av PFAS kemikalierna misstänks också vara cancerframkallande. PFAS ger inga akuta hälsoproblem, men de kan lagras länge i kroppen och långtids exponering för dessa ämnen misstänks öka risken för negativa effekter. PFAS bryts ned väldigt långsamt i naturen och är därför också farligt för miljön, genom att det släpps ut i naturen vid produktion och användning tas det upp av vattnet som i sin tur tas upp av levande organismer och kan sedan lagras i levern, hjärnan och blodet - både hos oss människor och djur.

Naturskyddsföreningen gjorde en undersökning i juni 2017 om PFAS i smink och kunde då hitta att 20 av de 22 produkter som testades innehöll PFAS-kemikalier som inte angivits på innehållsförteckningen. Undersökningen visade också att vissa av sminkprodukterna innehöll lika höga halter av PFAS som skidvalla och brandskum.

 

Vad kan du göra för att undvika PFAS kemikalierna?

Eftersom att ämnena tas upp av vattnet vid produktion och användning är det svår undvikligt att kunna kontrollera att man inte får i sig några PFAS kemikalier. Därför tycker vi på Under Your Skin att ämnena helt borde förbjudas och fasas ut av företagen som använder sig av PFAS samt att mer forskning inom denna kemikaliegrupp bör ske.

 

Vill du läsa mer? Gå in på:
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/farliga-pfas-amnen-i-analyserade-sminkprodukter-0

Laddar...